Giới thiệu

Ở Hà Tĩnh hiện có 7 cơ quan báo chí là Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Thông tin tư tưởng, Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học, Đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo có giấy phép thường xuyên của Bộ TT&TT còn 46 trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đang hoạt động, 52 bản tin của các cấp, ngành, thành phố, huyện,thị có giấy phép của Sở VHTT (nay là Sở Thông tin - Truyền thông) ; có 7 Văn phòng đại diện, 13 PV thường trú và 9 PV có giấy giới thiệu của BBT các báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có gần 170 phóng viên, BTV của các cơ quan báo chí được cấp thẻ nhà báo, 218 hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Cơ cấu tổ chức hội có 7 chi hội: Chi hội Đài PTTH, Chi hội Báo Hà Tĩnh, Chi hội TC Hồng Lĩnh, Chi hội VP Hội Nhà báo, Chi hội Văn phòng Đại diện và Phóng viên thường trú, Chi hội các Đài TT-TH huyện phía Nam, Chi hội các Đài TT-TH huyện phía Bắc và 3 Câu lạc bộ: CLB Nhà báo Cao tuổi, CLB Nhà báo nữ, CLB ảnh báo chí.


Thông tin liên hệ

Hội nhà báo Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội: Nguyễn Xuân Hải

34 Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0393.855463 - 850548

nguoilambao168@gmail.com

Hoinhabaohatinh.org.vn


Gửi thông tin liên hệ

Tiêu đề
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nội dung