Thông tin hội viên

Bút danh:

Ngày sinh: 02/02/1976

Nghề nghiệp: Nhà báo

Trình độ chính trị: Cao cấp

Giới tính: Nữ

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Thuộc chi hội

-

Thẻ hội viên

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
19/05/2024 19/05/2024

Thẻ nhà báo

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
19/05/2024 19/05/2024

Trình độ học vấn

Trình độ Trường Xếp loại
Thạc sĩ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khá
Đại học Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khá

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ
Tiếng Nga

Danh sách tác phẩm

Quá trình công tác

Cơ quan Chức vụ Năm bắt đầu Năm kết thúc
Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; Ban Tôn giáo Chính Quyền tỉnh Hà Tĩnh; CTV báo Hà Tĩnh Cán bộ 1988 2005
Ban tuyen giáo tỉnh ủy, Ban Biên tập tạp chí Thông tin - Tư tưởng của Tỉnh Ủy Hà Tĩnh Phó trưởng ban thường trực 2005 2014
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ban biên tập Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của tỉnh ủy Hà Tĩnh Phó chủ tịch 2014 0

Khen thưởng

Nội dung khen thưởng Năm

Thông tin liên hệ

Loại liên hệ Chi Tiết
Email: NUYnt@gmail.com
Điện thoại: