Tài liệu: Tòa soạn hội tụ - từ lý luận đến thực tiễn

Ngày giờ đăng: 30/06/2016 00:00

Mã tài liệu: 00000

Loại tài liệu: Tài liệu hội viên

Tác giả: ,

Người tạo: Admin

Ngày tạo: 30/06/2016Tóm tắt:

Ngay từ năm 1978, giáo sư công nghệ truyền thông nổi tiếng người Mỹ Nicholas Negroponte đã đưa ra khái niệm hội tụ. Điều đó cho thấy, quá trình hội tụ trên thế giới đã diễn ra từ vài thập kỷ nay.


File tài liệu: Download file

Bình luận: