Tài liệu: Mấy vấn đề cần lưu ý trong phỏng vấn

Ngày giờ đăng: 30/06/2016 00:00

Mã tài liệu: 0000

Loại tài liệu: Tài liệu báo văn học

Tác giả: ,

Người tạo: Admin

Ngày tạo: 30/06/2016Tóm tắt:

Phóng viên muốn phỏng vấn một "ông cốp" hay một cô nàng nổi tiếng, trước hết hãy nhìn vào uy tín của mình. Bạn có được biết đến như một phóng viên thật thà, chăm chỉ, cởi mở, tác nghiệp vì lợi ích cộng đồng hay không. Uy tín của nhà báo, cũng giống như uy tín của cơ quan truyền thông nơi phóng viên làm việc. Vì vậy, hãy xây dựng cho mình uy tín nghề nghiệp.


File tài liệu: Download file

Bình luận: