Thông tin hội viên

Bút danh: DPhuc

Ngày sinh: 08/07/2020

Nghề nghiệp: Kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Giới tính: Nam

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Thuộc chi hội

-

Thẻ hội viên

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
123456 22/01/2022 22/01/2022

Thẻ nhà báo

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
30/11/-0001 30/11/-0001

Trình độ học vấn

Trình độ Trường Xếp loại
Cao đẳng Thương mại Khá

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ
Tiếng Anh Trung bình

Danh sách tác phẩm

Quá trình công tác

Cơ quan Chức vụ Năm bắt đầu Năm kết thúc
Vinatest Nhân viên 2017 2020

Khen thưởng

Nội dung khen thưởng Năm
Khen thưởng 2020

Thông tin liên hệ

Loại liên hệ Chi Tiết
Email: phucnd.49i2@dhtm.edu.vn
Điện thoại: 0369422406