Thông tin hội viên

Bút danh: Thanh Thủy

Ngày sinh: 29/04/1972

Nghề nghiệp:

Trình độ chính trị: Cao cấp

Giới tính: Nữ

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Thuộc chi hội

-

Thẻ hội viên

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
TP01091 06/12/2023 06/12/2023

Thẻ nhà báo

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
PT01664 06/12/2023 06/12/2023

Trình độ học vấn

Trình độ Trường Xếp loại
Đại học Học viên báo chí và Tuyên truyền Giỏi

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ

Danh sách tác phẩm

Quá trình công tác

Cơ quan Chức vụ Năm bắt đầu Năm kết thúc
Đài TT-TH Đức Thọ Phóng viên 1993 2000
Đài TT-TH Đức Thọ Phó trưởng đài 2001 2005
Đài TT-TH Đức Thọ Trưởng đài 2005 0

Khen thưởng

Nội dung khen thưởng Năm

Thông tin liên hệ

Loại liên hệ Chi Tiết
Email: tranthuy@gmail.com
Điện thoại: 0912107889