Thông báo: Tưng bừng lễ hội Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi

Chi hội: Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh

Ngày giờ đăng: 19/06/2016 00:00

Tóm tắt:

Trong ba ngày từ 5-7/6/2016 (tức 1-3/5 âl), chính quyền và nhân dân tại các xã Thạch Kim,Thạch Bàn, Thạch Hải thuộc hai huyện Thạch Hà và Lộc Hà – Hà Tĩnh lon...Nội dung:

Danh tướng Lê Khôi đã lập được nhiều chiến công lừng lẫy trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Đồng thời là người có công lớn trong việc trấn thủ, yên dân ở những vùng đất phên dậu của Tổ quốc. Hà Tĩnh là một trong những mảnh đất mà Lê Khôi am tường, tận tâm phụng sự việc giữ nước an dân. Ông chăm lo đời sống cho nhân dân, chú trọng khai hoang phục hóa, phát triển nông nghiệp, đê điều hai bên sông Lam, sông La…


Tin liên quan:
Tưng bừng lễ hội Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi
Teen
Thông báo mới
Bình luận: