Thông báo: Thông báo của Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh

Chi hội: Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh

Ngày giờ đăng: 28/06/2016 00:00

Tóm tắt:

Thông báo của Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh về việc tổ chức cuộc thi giải báo chỉ Trần Phú 2016Nội dung:

Thông báo của Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh về việc tổ chức cuộc thi giải báo chỉ Trần Phú 2016


Tin liên quan:
Thông báo của Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh
Bình luận: