Thông tin hội viên

Bút danh: Đức Quang

Ngày sinh: 27/01/1983

Nghề nghiệp: Biên tập viên

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Giới tính: Nam

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Thuộc chi hội

- Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh

Thẻ hội viên

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
TP 21798 15/06/2024 15/06/2024

Thẻ nhà báo

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
ITĐ05530 15/06/2024 15/06/2024

Trình độ học vấn

Trình độ Trường Xếp loại
Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Giỏi

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ
Tiếng Anh B

Danh sách tác phẩm

Nhớ em nghe. Chiếc chổi tre chị quét...

2015

Đời sống - Pháp luật

Tác phẩm báo chí

Quá trình công tác

Cơ quan Chức vụ Năm bắt đầu Năm kết thúc
Tạp chí Văn Hóa Hà Tĩnh Biên tập viên 2009 0

Khen thưởng

Nội dung khen thưởng Năm

Thông tin liên hệ

Loại liên hệ Chi Tiết
Email: quangtd@gmail.com
Điện thoại: 0917229997